Od soboty turyści odwiedzający Sokołowsko mogą lepiej poznać jego bogate dzieje. Towarzystwo Rozwoju Sokołowska wytyczyło ścieżkę historyczną i przy ponad trzydziestu budynkach oraz obiektach architektury parkowej przytwierdzono tabliczki opisujące najistotniejsze fakty z ich przeszłości. Pomysł spodobał się też samym mieszkańcom, wielu z nich współtworzyło ścieżkę.

Montaż tablicy
Montaż tablicy

Ścieżka powstała w ramach projektu „Ocalić od zapomnienia. Stworzenie ścieżki historycznej w Sokołowsku” i jest jej centralnym elementem. Jego twórcy nie chcieli, by wraz z postępującą degradacją zabudowy dawnego uzdrowiska, bogata historia tego miejsca odeszła w zapomnienie. Na zdjęciu prezes TRS, Zbigniew Kolanko

Montaż tabl...
Montaż tablicy Montaż tablicy
Turyści
Turyści

Już w dniu utworzenia, ścieżka historyczna cieszyła się dużym zainteresowaniem turystów. Na zdjęciu szachulcowo–przysłupowy, częściowo murowany budynek z 1803 r. Pierwotnie było to zamożne gospodarstwo z zabudowaniami tworzącymi czworobok. Przed 1945 r. znajdowały się tu pralnia, przedszkole i mieszkania personelu sanatoryjnego. Na początku XX w. odpoczywał tu i tworzył noblista Gerhart Hauptman. Obecnie budynek mieszkalny.

Turyści
Turyści Turyści
Dawne obserwatorium
Dawne obserwatorium

Budynek dawnego obserwatorium zbudowany ok. 1876 r. wg projektu E. Opplera w konstrukcji ceglanej o cechach neogotyckich. Pierwotnie dach budynku był płaski i mieścił taras obserwacyjny. Dach obecnie pokryty jest oryginalnym łupkiem. Budynek pełni rolę mieszkalną. – Przypomnienie historii o ważnych miejscach  w Sokołowsku to bardzo cenna inicjatywa – uważa właściciel budynku, Dr Stanisław Domin (drugi od lewej), zasłużony dla miejscowości, wieloletni szef tamtejszych ośrodków sanatoryjnych.

Dawne obser...
Dawne obserwatorium Dawne obserwatorium

Sokołowsko na przełomie XIX i XX wieku było perełką Dolnego Śląska. Świadomość dziedzictwa europejskiej oświaty i lecznictwa przeciwgruźliczego jest dla mieszkańców regionu powodem do satysfakcji i zobowiązaniem. Ścieżka powstała w ramach projektu „Ocalić od zapomnienia. Stworzenie ścieżki historycznej w Sokołowsku” i jest jej centralnym elementem. Jego twórcy nie chcieli, by wraz z postępującą degradacją zabudowy dawnego uzdrowiska, bogata historia tego miejsca odeszła w zapomnienie. W czerwcu Towarzystwo Rozwoju Sokołowska przeprowadziło, skierowany do uczniów gminnych szkół, konkurs wiedzy o dziedzictwie przyrodniczo-historycznym gminy Mieroszów. Rozbudzenie u młodego pokolenia autentycznej dumy z Małej Ojczyzny i odpowiedzialności za nią jest niewątpliwie najlepszą inwestycją w przyszłość tego regionu – twierdzą autorzy projektu. Utworzona ścieżka historyczna również ma pełnić rolę dydaktyczną - wkrótce odbywać się będą na niej lekcje historii dla najmłodszych mieszkańców gminy. W ramach projektu przygotowane zostaną materiały informacyjne na temat ścieżki, członkowie TRS opracowują scenariusze lekcji. Na całość zadania organizacja pozyskała dotację z Gminy Mieroszów oraz z Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Granica” w Lubawce.

Dofinansowanie w programie „Działaj Lokalnie” przyznawane jest na inicjatywy oddolne. Projekt nie odbyłby się bez zaangażowania lokalnej społeczności, ale także członków TRS spoza Sokołowska, którzy poświęcili na jego stworzenie i wdrożenie w życie wiele godzin prywatnego czasu. Szczególnie w budowę ścieżki zaangażowali się: Piotr Kabata, Paweł Gimzicki, Marcin Fila, Zbigniew Kolanko, Rafał Sobkowicz, Krzysztof Wcisło, Gabriel Koperski, Krzysztof Stasak, Paweł Kruk – wszystkim dziękujemy za pomoc!

Justyna Pichowicz, Towarzystwo Rozwoju Sokołowska