TOWARZYSTWO ROZWOJU SOKOŁOWSKA W LIKWIDACJI. KRS 0000034389. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, wpis do rejestru: 02.03.2018 r.

Uchwałą nr 1/2017 z dnia 25-11-2017 r. WALNE ZEBRANIE TOWARZYSTWA ROZWOJU SOKOŁOWSKA podjęło decyzję o likwidacji Stowarzyszenia. Wzywa się wierzycieli Stowarzyszenia do zgłoszenia ich wierzytelności pod adresem siedziby likwidatorów: 58-351 Sokołowsko, ul.Osiedle 3, w terminie miesiąca od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.