W dniu 16 lutego 2007 roku w Mieroszowskim Centrum Kultury
odbyło się spotkanie inicjatorów uchwały w sprawie zamknięcia
Zespołu Szkolno Przedszkolnego im. Janusza Korczaka
w Sokołowsku z mieszkańcami gminy.

Sądząc po frekwencji,
głownymi zainteresowanymi tematem byli mieszkańcy Sokołowska,
co potwierdziło wcześniejsze głosy, że takie spotkanie powinno
odbyć się w Sokołowsku.
Pan Mariusz Liczbiński po dyskusji i wysłuchaniu argumentów
mieszkańców, złożył
deklarację wycofania swojego projektu uchwały.
Członkowie Towarzystwa Rozwoju Sokołowska jak również wszyscy
mieszkańcy Sokołowska dziękują panu radnemu oraz reprezentowanej
przez niego partii za to oświadczenie.
Wiemy, że dyskutowany od wielu lat problem reorganizacji sieci placówek
oświatowych w gminie jest bardzo trudnym tematem, dlatego jako
stowarzyszenie deklarujemy gotowość współpracy w dalszych
pracach nad rozwiązaniem tego problemu.
Jednocześnie zapraszamy pana radnego Mariusza Liczbińskiego i innych
radnych do współpracy z Towarzystwem Rozwoju Sokołowska
w realizowanych przez nasze stowarzyszenie projektach, które służą
rozwojowi Sokołowska oraz wszystkim mieszkańcom naszej całej gminy.

Dziękujemy.

Hau, Hau, Hau...