Bardzo jesteśmy zadowoleni z wyników ze sprawdzianu, który został przeprowadzony w VI klasie szkoły podstawowej w Sokołowsku. Uczniowie uzyskali wynik 27,8. Wynik ten jest powyżej średniej gminy o 2,4 a województwa o 1,8.
7 osób na 12 uzyskało wynik powyżej 30 punktów.

Średnie:

Województwo Dolnośląskie - 26,6
Gmina Mieroszów - 25,4
Szkoła Podstawowa w Sokołowsku - 27,8

Gratulujemy uczniom, rodzicom i nauczycielom.