Drukuj
Kategoria: Z Sokołowska

Nasze przedszkole w Sokołowsku przy Szkole Podstawowej im.J.Korczaka zdobyło
I miejsce w konkursie ogólnopolskim na "Najciekawszą oferte przedszkola" organizowanym przez Wolters Kluwer Polska, wydawcę miesięcznika "DYREKTOR SZKOŁY".
Jesteśmy dumni z kolejnego osiągnięcia kadry pedagogicznej naszej placówki tym bardziej, że jeszcze niedawno musieliśmy przekonywać niektórych radnych naszej gminy, że nie należy likwidować Zespołu Szkolno-Przedszkonego w Sokołowsku, który bardzo dobrze kształci i wychowuje dzieci. (niedawno pisaliśmy o bardzo dobrych wynikach w teście kompetencyjnym szóstoklasistów z naszej szkoły w skali województwa)

dyplom

A oto uzasadnienie przedstawione przez Jury konkursowe:

Uzasadnienie: Oferta przedszkola pozwala dzieciom na wybór zajęć, w zależności od tego, co każdemu dziecku sprawia satysfakcję, przekraczając równocześnie granicę przedszkola. I tak, przedszkole wyjeżdża z chętnymi dziećmi do Teatru Lalek i Aktora w Wałbrzychu, przedszkolaki uzdolnione plastycznie biorą udział w zajęciach dydaktycznych w Muzeum Regionalnym i w konkursach plastycznych. Oratorzy występują w konkurach gminnych i powiatowych, a aktorzy w Gminnym Przeglądzie Twórczości Dziecięcej Wieku Przedszkolnego. Dzieci uzdolnione muzycznie uczą się gry w Ognisku Muzycznym, a wszystkie przedszkolaki uczestniczą w koncertach Filharmonii Sudeckiej. Dzieci biorą także udział w imprezach międzynarodowych np. w biegach ulicznych w Czechach.