Już po raz XVIII Zespół Szkolno-Przedszkolny bierze udział w Polsko-Czeskich Dniach Kultury Chrześcijańskiej. Do organizacji imprez włącza się MCK-Mieroszów, Urząd Miasta i Gminy Mieroszów,a głównymi sponsorami nagród są organizator Polsko-Czeskich Dni Kultury z siedzibą w Nowej Rudzie,gmina Mieroszów, a także nasza szkoła.
A oto szczegółowy harmonogram imprez i zawodów sportowych -IX i X 2007r.:
1. Biegi Uliczne w Mezimesti. Naszą szkołę reprezentowało 7 zawodników w różnych kategoriach,
2. 23-09-2007r. Uroczyste Rozpoczęcie PCDKCh w Boguszowie Gorcach,
3.21-09-2007r. Mecz piłki nożnej w Mezimesti dla uczniów z młodszych klas szkoły podstawowej,
4. 24-09-2007r. Biegi Przełajowe w Sokołowsku na które zapraszamy dzieci i młodzież ze szkół na terenie naszej gminy, a także z zaprzyjażnionej Zakladni Skola w Mezimesti i innych szkół z powiatu wałbrzyskiego,
5. 06-10-2007r. "Wspólne Góry"- wycieczka polskich i czeskich uczniów po naszym regionie,
6. 12-10-2007r.Gminne eliminacje Prozy i Poezji Chrześcijańskiej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w Sokołowsku,
7. 30-10-2007r. II Międzynarodowy Festiwal Piosenki Przedszkolnej w Sokolowsku.
Koordynator PCDKCh- Iwona Przybysz