Drukuj
Kategoria: Z Sokołowska

 

Idea konferencji EYES ( European Youth European Summie ) powstała w 2002 roku w Sokołowsku podczas obchodów X rocznicy współpracy Polsko-Duńskiej. Spotkała się z olbrzymim zainteresowaniem i dotychczasowe edycje organizowane były w Danii, Szwecji i Norwegii, gromadząc rokrocznie delegacje młodzieży z krajów całej Europy.
 
Tym razem nasze Towarzystwo Rozwoju Sokołowska zostało poproszone o zorganizowanie konferencji.
Tematyka konferencji dotyczyła zazwyczaj zagadnień związanych z rozwiązywaniem istotnych problemów życiowych młodzieży w Europie. Jednak podczas ostatniej , która odbyła się we wrześniu 2008 w Oslo młodzi ludzie z 8 krajów stwierdzili, że najwyższy czas zająć się problemami związanymi z globalnym ociepleniem i ochroną środowiska ponieważ być może w niedalekiej przyszłości nie będzie już sensu zastanawiać się nad niczym innym. Doszli do wniosku, że najwyższy czas, aby młodzież uświadomiła sobie konieczność przejęcia odpowiedzialności za narastający globalny problem.
Tak więc tematem naszej konferencji EYES 2009 będą zagadnienia dotyczące zmian klimatu, globalne ocieplenie – jego skutki i sposoby przeciwdziałania. Jest szansa, aby na przykładzie Gminy Mieroszów młodzież z kilku krajów Europy dokonała analizy istniejących zagrożeń , omówiła sposoby zapobiegania im oraz ich likwidacji, a wypracowane wnioski opublikowała w swoich krajach. My zamierzamy opublikować materiały z konferencji w profesjonalnie wydrukowanym wydawnictwie.

 

Wszystkie dotychczasowe edycje EYES stały na bardzo wysokim poziomie i były zawsze mocno wspierane przez miejscowe władze Kopenhagi, Halmstad czy Oslo. Wierzymy , że będzie tak i tym razem.
Udało nam się pozyskać do współpracy naukowców, ekologów z Dolnośląskiego Ruchu Ochrony Przyrody, władze gminne i powiatowe, a także Nadleśnictwo Wałbrzych, Fundację Recal – organizatora akcji „Czyste Sudety” oraz inne organizacje i takie firmy jak Toyota czy Ronal, których przedstawiciele przedstawią działania proekologiczne w przemyśle.
Współpraca z uczelniami wrocławskimi i warszawskimi oraz Polską Akademią nauk zapewni najwyższy poziom wykładów i warsztatów prowadzonych podczas wrześniowej konferencji. Będą one poświęcone omawianiu oraz badaniu komponentów środowiska ( woda, gleba, powietrze, fauna i flora) w kontekście ich zagrożenia w wyniku zmian klimatycznych, sposobom przeciwdziałania i propozycjom działań w celu ochrony środowiska.
Wykłady wygłoszą : Prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk z Polskiej Akademii Nauk, Dr Joanna Przesmycka i Dr Irena Dawidiuk z Uniwersytetu Wrocławskiego, Dr Dariusz Dobrzyński z Uniwersytetu Warszawskiego.
Odbędą się warsztaty naukowe i działania praktyczne takie jak porządkowanie terenu połączone z segregacją odpadów ora sadzenie lasu na obszarze klęski ekologicznej spowodowanej huraganowym wiatrem.
Konferencja w Sokołowsku będzie miała ogromnie istotny aspekt i efekt edukacyjny. Fakt, że temat jest tak kluczowy dla przyszłości nas wszystkich , a językiem oficjalnym konferencji jest j. angielski jeszcze bardziej to podkreśla i umożliwia młodzieży zdobycie wiedzy. Chcemy również, aby z wnioskami zapoznali się podczas planowanego końcowego happeningu mieszkańcy gminy
W skład każdej oficjalnej delegacji, również Polskiej, będzie wchodziło 5 osób. My jednak chcemy, aby oprócz nich w konferencji uczestniczyła i skorzystała z jej osiągnięć duża grupa młodzieży gimnazjalnej , licealnej i studenci z Gminy Mieroszów oraz być może z innych miast.
Jak zwykle jednym z największych problemów przy organizacji tak wielkiego przedsięwzięcia są finanse. Niestety nasza aplikacja o środki złożona do Narodowej Agencji Programu „Młodzież w Działaniu” nie uzyskała akceptacji , o czym dowiedzieliśmy się dość późno , w czerwcu. Na szczęście znaleźliśmy zrozumienie u Burmistrza Mieroszowa i Wice Starosty Wałbrzyskiego co zaowocowało dotacjami z Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska. Również nasi zagraniczni partnerzy z Danii, Szwecji, Norwegii, Słowenii i Irlandii zdecydowali się przyjechać na własny koszt gdyby nie udało się pozyskać odpowiednich funduszy. Wciąż czekamy na rozstrzygnięcia ( miejmy nadzieję, że pozytywne ) w sprawie naszych wniosków do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Fundacji KGHM Polska Miedź. Również KSS Bartnica obiecała wesprzeć nasze przedsięwzięcie.