Burmistrz Mieroszowa ogłosił kolejny nabór na stanowisko kierownika ZGKiM. Jak informuje Burmistrz, Andrzej Laszkiewicz, pierwszy nabór ogłoszony był 21 grudnia, "aplikacje spełniające wymagania formalne złożyło rzech kandydatów, w wyniku selekcji do zatrudnienia wybrany został Pan Witold Mirowski, który miał rozpocząć pracę w dniu 1 lutego br. W dniu 27 stycznia br. Pan Mirowski z powodu niemożności rozwiązania dotychczasowego stosunku pracy złożył rezygnację". Szczegóły na temat nowego naboru pod adresem:

http://www.bip.mieroszow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1576:burmistrz-mieroszowa-ogasza-nabor-na-kierownicze-stanowisko-urzdnicze&catid=78:ogsoszenia-o-naborze&Itemid=72