W dniu 16 lutego 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Ogólnej Rady Miejskiej w Mieroszowie w sprawie uchwał przygotowanych przez burmistrza Gminy Mieroszów a dotyczących m.in. likwidacji dwóch placówek szkolnych w naszej gminie tj. Szkoły Podstawowej w Kowalowej oraz Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w Sokołowsku. Toczyła się burzliwa dyskusja w której Burmistrz przekonywał o konieczności likwidacji tych placówek z przyczyn ekonomicznych, natomiast przeciwnicy tego pomysłu przekonywali do innych ich zdaniem lepszych rozwiązań. W dyskusji burmistrz Pan Andrzej Laszkiewicz przekonywał, że nie jest to likwidacja placówek, lecz zmiana formy prowadzenia szkół przez stowarzyszenia. Radni skrytykowali projekt uchwały o zamknięciu szkół, w którego uzasadnieniu nie znalazła się informacja, co stanie się z dziećmi likwidowanych placówek, w jak licznych klasach i gdzie będą musiały się uczyć oraz to co było meritum sprawy, jakie koszty i jakie oszczędności przyniesie przyjęcie tych uchwał.
Ostatecznie w głosowaniu żaden z członków komisji nie zagłosował za projektami uchwał - 11 było przeciw, 2 - się wstrzymało.
Oczywiście ostatecznie fakt obronienia szkoły będzie można ogłosić po głosowaniu na sesji Rady Miejskie Mieroszowa pod koniec lutego, lecz w obecnej sytuacji wydaje się, że to będzie tylko formalność. Można by było uniknąć tych emocji na sesji, gdyby Pan burmistrz chciał się wycofać z tych projektów uchwał, ale na to chyba nie ma co liczyć.