Towarzystwo Rozwoju Sokołowska
ul.Osiedle 3
58-351 Sokołowsko
tel/fax : +48 74 845-12-00
NIP 886-25-82-441
KRS:0000034389
REGON:891284250
Konto bankowe: Bank Zachodni - 41 1090 2271 0000 0001 1414 7103  

 

 
Władze Towarzystwa:

Skład Zarządu

Wiesław Mąka
Prezes Zarządu
 
Zbigniew Kolanko
z-ca prezesa
 
Paweł Gimzicki
Skarbnik
 
Lidia Frąckowiak
Członek Zarządu
 
Stanisław Skrzyniarz
Członek Zarządu
 

Skład Komisji Rewizyjnej

Rafał Sobkowicz
Przewodniczący
 
Justyna Pichowicz
Członek Komisji
 
Krzysztof Wcisło
Członek Komisji