Polish (Poland)

Ogłoszenie Burmistrza

Ogłoszenie Burmistrza

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów w miejscowości Sokołowsko.

Mieroszów, dnia 8 kwietnia 2006 r.

    OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennegowybranych obszarów
w miejscowości Sokołowsko w gminie Mieroszów.

           

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Mieroszowa uchwały Nr LII/268/06 z dnia 27 lutego 2006 r.  zmienionej uchwałą Nr LIII/272/06 z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów w miejscowości Sokołowsko w gminie Mieroszów, obejmującego działki nr: 19, 74/1, 100/6, 178/14 i 178/15 oraz części działek nr: 45, 57/3, 75/3, 92/31, 100/15, 100/16, 129/255, 134/260, 151/277, 178/3, 178/13, 178/16, i 148/17.

                       

            Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów, w terminie do dnia 2 maja 2006 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

                                                                                                          BURMISTRZ

                                                                                              ANDRZEJ LASZKIEWICZ