Polish (Poland)

I ty możesz zostać dziennikarzem

I ty możesz zostać dziennikarzem

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskie – Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

W styczniu 2012r. rozpoczynamy kolejny projekt „I Ty możesz zostać dziennikarzem”, dla uczniów naszej szkoły. To już kolejna alternatywa na ciekawe i aktywne spędzanie wolnego czasu przez naszych mieszkańców. Tym razem Beneficjentem projektu jest stowarzyszenie- Towarzystwo Rozwoju Sokołowska.  Dzięki owocnej współpracy stowarzyszenia i szkoły, zajęcia będą odbywać się po lekcjach 2 razy w tygodniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sokołowsku. Każdy uczestnik otrzyma zestaw startowy.

Warsztaty podzielono na informatyczno-dziennikarskie i polonistyczno-dziennikarskie. Uczniowie poznają tajniki pracy dziennikarskiej, będą doskonalić wykorzystanie komputera w pracy dziennikarza, poznają umiejętności składania tekstu, obróbkę zdjęć. Na zajęciach polonistycznych nauczą się prawidłowego pisania artykułów, wywiadów, doskonalić będą umiejętności poprawnego posługiwania się językiem pod względem ortograficznym, stylistycznym i gramatycznym. Zajęcia prowadzone będą również przez profesjonalnego dziennikarza, który zapozna dzieci ze sztuką dziennikarską- prasową i radiową. W ramach projektu uczniowie wezmą udział w trzech wyjazdach, min. do TV i Radia Wrocław.

Podobnie, jak poprzednie projekty są całkowicie bezpłatne, a korzyści niesamowite!!

Zapraszamy rodziców na spotkanie informacyjne w poniedziałek, 02-01-2012r. o 16.00 do szkoły w Sokołowsku.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.5.”Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Nr projektu POKL.09.05.00-02-059/11 PRIORYTET IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”