Polish (Poland)

SPRAWOZDANIE Z PRAC ZARZĄDU TRS ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z PRAC ZARZĄDU TRS ZA ROK 2012

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Sokołowsko 2013-04-05
SPRAWOZDANIE Z PRAC ZARZĄDU TRS
W OKRESIE OD 24.03.2012 DO 05.04.2013
Obecny zarząd w składzie:
•    Paweł Gimzicki – prezes
•    Zbigniew Kolanko – v-ce prezes
•    Jerzy Marek – skarbnik
•    Anna Prugar – Wcisło – członek zarządu
•    Wojciech Oleszkiewicz – członek zarządu
został wybrany przez Walne Zebranie członków Towarzystwa Rozwoju Sokołowska w dniu 25 marca 2011 roku. Dwuletnia działalność zarządu była zgodna z zapisami Statutu Towarzystwa i w głównej mierze sprowadzała się do organizowania imprez sportowych i kulturalnych dla społeczności lokalnej, wspierania innych organizacji i grup społecznych w działalności na rzecz naszej miejscowości. Odbiorcami działań Towarzystwa Rozwoju Sokołowska byli nie tylko mieszkańcy Sokołowska ale również mieszkańcy gminy i powiatu. Uczestnikami naszych imprez byli nie rzadko przyjaciele z zagranicy.
Pierwszy rok z działalności zarządu został szczegółowo przedstawiony na ostatnim Walnym Zebraniu, które odbyło się 23.03.2012 roku.

Działania zarządu w 2012 roku w kolejności chronologicznej to:
•    W dniach 18-21.01.2012 oraz 15-20.09.2012 reprezentanci TRS wzięli udział w imprezie „The Law of Self Confidence” , która odbyła się w Holbaek w Danii
•    Od 13-16.03.2012 oraz od 15-21.04.2012 wzięliśmy udział w imprezie „North European Innovation Camp” zorganizowanej przez naszych przyjaciół z Gentofte w Danii
•    W dniach 7-11.06.2012 Towarzystwo zorganizowało w Sokołowsku spotkanie liderów grup młodzieżowych z Danii, Niemiec i Irlandii. Działnie pod nazwą „Partnership Building in Sokołowsko” zostało sfinansowane ze środków Programu „Młodzież w działaniu”. Była to również okazja do świętowania 20 rocznicy współpracy polsko – duńskiej.
•    W dniu 10.06.2012 roku zorganizowaliśmy zawody sportowe „Nordic Walking” aplikując o środki w ramach konkursu rozpisanego przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, Urząd Marszałkowski we Wrocławiu oraz Stowarzyszenie „Kwiat Lnu” z Lubawki.
•    od czerwca do końca grudnia 2012 realizowany był projekt „Poczuć i Zrozumieć – warsztaty przyrodnicze dla szkół – II edycja” . Towarzystwo Rozwoju Sokołowska było partnerem przy realizacji tego projektu dla stowarzyszenia: Dolnośląski Ruch Ochrony Przyrody . Został on dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
•    W dniach 23-29.09.2012 przedstawiciele młodzieży z naszej gminy wzięli udział w kolejnej edycji spotkania EYES 2012 “What we learn from our elders” które tym razem odbyło się w Hiszpanii w Pola de Siero. Wizyta ta nie byłaby możliwa gdyby nie pomoc naszych przyjaciół z Danii.
•    W dniu 3.03.2013 roku Towarzystwo Rozwoju Sokołowska było współorganizatorem imprezy pn. „Festiwal Lepienia Bałwanów i SokoSki 2013”.


Ogólnie w 2011 roku aplikowaliśmy 5 projektów, z których 4 uzyskały akceptację.
Projekty: Partnership Building in Sokołowsko, Nordic Walking,zostały przeprowadzone i pozytywnie rozliczone.
W czerwcu 2012 roku zakończył się projekt „I ty możesz zostać dziennikarzem” realizowany w Szkole Podstawowej im. J Korczaka w Sokołowsku, którego początek był w roku 2011. Projekt został pozytywnie rozliczony.
Od wielu lat Towarzystwo utrzymuje stronę internetową www.sokolowsko.pl, która jest miejscem promocji naszej miejscowości.
W ramach wynajętego przez TRS serwera utrzymywana jest również strona szkoły podstawowej w sokołowsku pod adresem www.szkola.sokolowsko.pl.
W ostatnie wydarzenia związane z zamiarem zamknięcia szkoły w Sokołowsku zarząd czynnie włączył się w obronę istnienia szkoły uczestnicząc w wielu spotkaniach w tej sprawie oraz wystosowując pisma do Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Wojewody Dolnośląskiego.

We wszystkich projektach organizowanych przez zarząd czynnie włączali się członkowie TRS, bez pracy których wiele działań nie byłoby możliwe za co w imieniu zarządu wszystkim członkom Towarzystwa Rozwoju Sokołowska serdecznie dziękuję.