Polish (Poland)

SPRAWOZDANIE Z PRAC ZARZĄDU TRS W OKRESIE OD 12.04.2013 DO 10.04.2014

SPRAWOZDANIE Z PRAC ZARZĄDU TRS W OKRESIE OD 12.04.2013 DO 10.04.2014

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Sokołowsko 2014-04-10

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z PRAC ZARZĄDU TRS
W OKRESIE OD 12.04.2013 DO 10.04.2014

 

 

Obecny zarząd w składzie:

 • Paweł Gimzicki – prezes
 • Zbigniew Kolanko – v-ce prezes
 • Rafał Dzimira – skarbnik
 • Lidia Turkowicz – członek zarządu
 • Wiesław Mąka – członek zarządu

został wybrany przez Walne Zebranie członków Towarzystwa Rozwoju Sokołowska w dniu 12 kwietnia 2013 roku. Ostatni rok działalności towarzystwa był zgodny z zapisami Statutu Towarzystwa i w głównej mierze sprowadzała się do zorganizowania imprezy sportowej dla społeczności lokalnej, zorganizowania grupy i jej wysłania na coroczną imprezę międzynarodową „Eyes”, wspierania innych organizacji i grup społecznych w działalności na rzecz naszej miejscowości. Odbiorcami działań Towarzystwa Rozwoju Sokołowska byli nie tylko mieszkańcy Sokołowska ale również mieszkańcy gminy i powiatu.

 

Działania zarządu w 2013 roku w kolejności chronologicznej to:

 • Marzec 2013 – zmiana wpisu do KRS
 • 12 kwietnia 2013 – spotkanie zarządu TRS, na którym przyjęto plan działania towarzystwa w roku 2013
 • 23 czerwca 2013 – zorganizowano imprezę sportową Nordic Walking Ziemi Wałbrzyskiej, w której wzięło udział ponad 120 zawodników. Środki na imprezę w głównej części pozyskano od Starostwa Powiatowego oraz od sponsorów. Dokonano rozliczenia z pozyskanych środków finansowych w Starostwie Powiatowym.
 • Wrzesień 2013 – wyjazd grupy młodzieży do Niemiec w ramach programu „Eyes”
 • Styczeń 2014 – organizacja corocznej imprezy „Festiwal Lepienia Bałwanów 2014”.
  Jako współorganizatorzy imprezy podjęliśmy starania o środki finansowe na tą imprezę rozsyłając stosowne pisma do ponad 50 potencjalnych sponsorów. Niestety z przyczyn pogodowych imprezę musieliśmy odwołać.
 • Styczeń 2014 – Przygotowanie odpowiednich rozliczeń do Urzędu Skarbowego.
 • Marzec 2014 – Staraniem zarządu TRS uzyskano europejski numer tzw. PIC, który jest potrzebny w kontaktach z Europejską Komisją i jej Agencjami. Numer ten pozwala do wzięcia udziału przez naszą organizację w tegorocznej edycji programu „Eyes” organizowanego w ramach programu „Erasmus” w Estonii. Służy on do identyfikacji naszej organizacji w strukturach unijnych.

 

 

Od wielu lat Towarzystwo utrzymuje stronę internetową www.sokolowsko.pl, która jest miejscem promocji naszej miejscowości.
W ramach wynajętego przez TRS serwera utrzymywana jest również strona szkoły podstawowej w sokołowsku pod adresem www.szkola.sokolowsko.pl.

 

W organizacji imprezy sportowej „Nordic Walking Ziemii Wałbrzyskiej” czynnie włączali się członkowie TRS, bez pracy których działanie to nie byłoby możliwe za co w imieniu zarządu wszystkim członkom Towarzystwa Rozwoju Sokołowska serdecznie dziękuję.