Polish (Poland)
Ze względów technicznych wprowadzamy konieczność logowania dla anonimowego pisania postów:
użytkownik: gosc
hasło: niziny

Kopalnie melafiru

Kopalnie melafiru

Zapraszam do dyskusji na temat funkcjonowania kopalni melafiru w Rybnicy Leśnej oraz projekcie powstania nowej "Rybnica I"

admin
Gazda nad Gazdami
ranks
useravatar
Offline
1 Posty
Informacja o użytkowniku w postach
Anonimowe pisanie po zalogowaniu: login: gosc, haslo: niziny

Re: Kopalnie melafiru

Jako mieszkanka Gminy Mieroszów oraz radna Rady Miejskiej Mieroszowa zgłoszę
swoje uwagi do Raportu OOŚ dla inwestycji na górze Klin. Zachęcam też mieszkańców do włączenia się w dyskusję nad powstaniem nowego kamieniołomu - chociażby poprzez to forum.

Apeluję do organów, od których zależy los Gminy Mieroszów o odmowę wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji, ponieważ będzie miała ona
negatywne oddziaływanie na ludzi, przyrodę, uwarunkowania strategiczne i
rozwojowe. Nadrzędnym interesem publicznym społeczności lokalnej (wyrażonym m.in. w Strategii Gminy Mieroszów, Strategii Rozwoju Sokołowska, a także dokumentach strategicznych powiatu wałbrzyskiego) jest rozwój turystyki i rekreacji, a także minimalizowanie wpływu eksploatacji w kamieniołomach.
Planowana inwestycja narusza ten interes. Warto podkreślić, iż w nie tak
odległej kampanii wyborczej, wszyscy kandydaci na radnych z okręgu
Sokołowska wypowiedzieli się publicznie przeciw nowemu kamieniołomowi.
Odzwierciedla to opinię większej części środowiska lokalnego.

W Raporcie brak jest obiektywnej oceny wpływu przedsięwzięcia na poziom
życia mieszkańców Gminy. Brakuje również analizy skutków długofalowych
realizacji przedsięwzięcia na rozwój Gminy Mieroszów. Raport powinien
odnieść się do prawdopodobnej sytuacji, w której za kilka, kilkanaście lat
zwiększy się apetyt na eksploatację złóż w Rybnicy Leśnej, tym bardziej, że
udokumentowane są złoża melafiru w innej części Rybnicy, w bezpośrednim
sąsiedztwie schroniska "Andrzejówka".

Wówczas - przy założeniu, że w rejonie będą funkcjonowały dwa kamieniołomy,
a także przy użyciu argumentu, iż "wariantem korzystniejszym , o ile to
możliwe, jest skupienie się na eksploatacji w rejonach, gdzie ta
eksploatacja jest już prowadzona, tak jak ma to miejsce w Rybnicy Leśnej" -
kontynuowana będzie polityka powiększania obszarów zdegradowanych
przyrodniczo w Gminie Mieroszów.

Oczywiście zdaję sobie sprawę z potencjalnych wpływów do budżetu Mieroszowa z tytułu nowej kopalni, jednak uważam, że ważne jest zarówno "tu i teraz" jak i to, co chcemy osiągnąć jako Gmina w dalszej perspektywie - 5, 10 czy
nawet 20-50 lat. Po to tworzymy strategie, które jednoznacznie wskazują na kierunki rozwoju Mieroszowa i Sokołowska.

Justyna Pichowicz

Guest
Gość
useravatar
Offline
Posty
Informacja o użytkowniku w postach
Anonimowe pisanie po zalogowaniu: login: gosc, haslo: niziny

Re: Kopalnie melafiru

[post techniczny - niezalogowany użytkownik]

--
Marcin Fila
przewodnik sudecki
Sokołowsko

Marcin
przewodnik sudecki
Gazda nad Gazdami
ranks
useravatar
Offline
48 Posty
Informacja o użytkowniku w postach
Anonimowe pisanie po zalogowaniu: login: gosc, haslo: niziny

Re: Kopalnie melafiru

Cieszę się, że obecni radni z Sokołowska są przeciwni budowie kopalni melafiru koło Andrzejówki. Gminy nie stać na takie zniszczenie. Istnieje conajmniej kilkanaście powodów dla których nie może powstać kamieniołom. Z Sokołowska podpisało się, mimo niesystematycznego zbioru, ponad 100 osób pod petycją. Dziękuję wszystkim.

Nie ma dobrych argumentów na powstanie tego łomu. Stary łom także powinien zostać zamknięty, tymczasem wycięto dziś kolejne partie lasu na Bukowcu dla wydobycia.  To właśnie pracownik starego łomu, Alojzy Jastrząb wpadł na pomysł wykorzystania Klina. Wraz z Adamem Bierdą zaczęli realizować ów plan pod koniec lat 90-tych. Najpierw droga z urobkiem miała iść na Głuszycę, potem na Unisław.  Do czasu powstania firmy-krzak Agar, obecnie Murillo, ekspertyzy geologiczne nie pozwalały na budowę tam kopalni. Nieoczekiwanie to się zmieniło. Potem poszło lawinowo: poparcie Rady Miejskiej i burmistrza Laszkiewicza, ale także rosnący opór społeczeństwa.

Mam nadzieję, że tzw druga wojna o Klin zakończy się ostatecznym zwycięstwem dla dobra ludzi i przyrody.

albert
Cepr z wyżyn
ranks
useravatar
Offline
26 Posty
Informacja o użytkowniku w postach
Anonimowe pisanie po zalogowaniu: login: gosc, haslo: niziny

Re: Kopalnie melafiru

Niedobrze dzieje się w państwie mieroszowskim. Mimo skandali jak wykup działek na Klinie burmistrz nadal trzyma z Agarem i dławi opór zdrowej części społeczeństwa.

Właśnie zakazał zgromadzeń w tej sprawie. Więcej: Morda w kubeł ! - oto odpowiedź Laszkiewicza

albert
Cepr z wyżyn
ranks
useravatar
Offline
26 Posty
Informacja o użytkowniku w postach
Anonimowe pisanie po zalogowaniu: login: gosc, haslo: niziny

Re: Kopalnie melafiru

Słuszna racja! Mieszkańcy Karpnik w gm.Mysłakowice zablokowali dalszy rozwój kopalni skalenia należcej do firmy POLSKAl z Krakowa. Cierpiały na działalności firmy drogi powiatowe, okoliczna przyroda i mieszkańcy żyjący z turystyki w Rudawach Janowickich.Wygrał interes społeczny wbrew pomysłom wojta i kilku radnych w ub.kadencji. Życzę Wam powodzenia w walce z bezwzglednym kapitałem

Guest
Gość
useravatar
Offline
Posty
Informacja o użytkowniku w postach
Anonimowe pisanie po zalogowaniu: login: gosc, haslo: niziny

Re: Kopalnie melafiru

[post techniczny - niezalogowany użytkownik]

--
Marcin Fila
przewodnik sudecki
Sokołowsko

Marcin
przewodnik sudecki
Gazda nad Gazdami
ranks
useravatar
Offline
48 Posty
Informacja o użytkowniku w postach
Anonimowe pisanie po zalogowaniu: login: gosc, haslo: niziny

Re: Kopalnie melafiru

Guest napisał:

Słuszna racja! Mieszkańcy Karpnik w gm.Mysłakowice zablokowali dalszy rozwój kopalni skalenia należcej do firmy POLSKAl z Krakowa. Cierpiały na działalności firmy drogi powiatowe, okoliczna przyroda i mieszkańcy żyjący z turystyki w Rudawach Janowickich.Wygrał interes społeczny wbrew pomysłom wojta i kilku radnych w ub.kadencji. Życzę Wam powodzenia w walce z bezwzglednym kapitałem

To prawda, jeśli duża grupa mieszkańców stanie śmiało walcząc o swoje, jest w stanie zwyciężyć. Tak stało się w Karpnikach, w Świerkach, tak było również w 2006 roku, gdy Wiesław Mąka i Andrzej Laszkiewicz próbowali podrzucić Unisławianom przysłowiową świnię w postaci drogi dla urobku kamienia i bocznicę kolejową pod Stożkiem. Unisław powiedział stanowczo "nie".  Sprawa kamieniołomu na Klinie jest w tym szczególna, że od ponad 10 lat praktycznie te same osoby, niejako sojusz, usiłują większości narzucić swoją wolę i określić przyszłość regionu. Sam Agar , firma znikąd, nie byłby w stanie wejść ze swoimi chorymi pomysłami. Zdobył ( i skorumpował) pewne zaplecze w Radzie Miejskiej, ma pełne poparcie burmistrza, wspiera go Nadleśnictwo, a nawet właściciel Andrzejówki - Sudeckie Hotele i Schroniska na przekór dzierżawcom, którzy widzą szerzej.

To nie koniec niedobrych wiadomości. Burmistrz uparcie prze do przodu z agarowym posłannictwem, a Nadleśnictwo wtóruje. Więcej: Nadleśnictwo, Burmistrz i Murillo kontra paralotniarze

albert
Cepr z wyżyn
ranks
useravatar
Offline
26 Posty
Informacja o użytkowniku w postach
Anonimowe pisanie po zalogowaniu: login: gosc, haslo: niziny

Re: Kopalnie melafiru

Skąd wytrzasnęliście tego burmistrza. Przecież to znajda przywieziona w teczce.

Guest
Gość
useravatar
Offline
Posty
Informacja o użytkowniku w postach
Anonimowe pisanie po zalogowaniu: login: gosc, haslo: niziny

Re: Kopalnie melafiru

Witam,

(dotyczy raportu firmy Akszak)

Osobiście uważam, że karty zostały już dawno rozdane. Firma AKSZAK z zacnym gronem specjalistów sporo się napracowała (182 strony dokumentu), żeby na końcu napisać krótkie podsumowanie dające formalnie zielone światło do rozpoczęcia działań:
"Omawiane przedsięwzięcie polegające na podjęciu eksploatacji melafiru na złożu 'Rybnica I' mimo położenia w obrębie obszarów chronionych w ramach sieci Natura 2000, oraz w obrębie otuliny Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich, może zostać podjęte nie wyrządzając istotnych szkód w środowisku naturalnym". (oczywiście pod pewnymi warunkami, które jak nie będą spełnione, to "rozbieracz gór" zapłaci jedynie drobną karę)

Myślę, że nawet dziecko z przedszkola gdyby je zapytać: "jak myślisz - czy gdyby pół tej wielkiej góry rozebrać i przeorać, to miałoby to wpływ na środowisko naturalne czy nie?", odpowiedziałoby zupełnie inaczej niż zacne grono specjalistów pracujących dla bliżej nieokreślonej firmy AKSZAK, której podana w dokumencie strona internetowa nie działa.

Reasumując: Pan prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą AKSZAK, któremu nie działa nawet strona internetowa zatrudnił za pieniądze inwestora specjalistów, którzy zgodnie napisali: "to nic, że całość ma się rozegrać na terenie Natura 2000 i w otulinie Parku Krajobrazowego. Można działać!"

Myślę, że powinniśmy się zrzucić na prawnika i skierować sprawę do sądu (chyba, że już ktoś na to wpadł a ja tego nie wiem). Tylko skuteczne blokowanie rozpoczęcia tej inwestycji poprzez długotrwałe procesy w sądzie w miarę skutecznie dokuczą inwestorowi.

I jeszcze jeden wycinek z "raportu okińczyca":

(...) Z drugiej strony planowane przedsięwzięcie może przynieść także skutki pozytywne, do nich zaliczyć trzeba:
- Dostarczenie na rynek budowy dróg i linii kolejowych wysokojakościowego surowca, a tym samym przyczynianie się do rozwoju zapóźnionej infrastruktury drogowej kraju.
- Wpływ na tempo rozwoju gospodarczego i infrastrukturalnego gminy, a co za tym idzie na inwestowanie w przedsięwzięcia proekologiczne
- Istotne zasilenie budżetu gminy z tytułu uiszczanych podatków
- Ograniczenie bezrobocia.
Argumenty te są podzielane przez większą część lokalnej społeczności, przedsiębiorców, organizacje gospodarcze i środowiska geologiczne. (...)

Mam takie pytanie w związku z tym: na jakiej podstawie Mirosław Okińczyc wysnuł takie wnioski? Czy Akszak przeprowadził odpowiednie badania nastroju społecznego wynajmując profesjonalną firmę zajmującą się badaniem opinii publicznej?
Niech wymienią kiedy dokonali takich badań.
Które organizacje gospodarcze ma konkretnie na myśli M. Okińczyc?
O jakich środowiskach geologicznych jest mowa?
Zwykłe lanie wody. 170 stron niepotrzebnych wywodów przepisanych z różnych opracowań oraz wikipedii i parę akapitów poruszających najważniejsze aspekty, którym daleko do wyczerpania tematu.

Pozdrawiam,
Marcin Raczyński

Guest
Gość
useravatar
Offline
Posty
Informacja o użytkowniku w postach
Anonimowe pisanie po zalogowaniu: login: gosc, haslo: niziny

Informacje forum


Legenda Forum:

 Wątek
 Nowy
 Zamknięty
 Przyklejony
 Aktywny
 Nowy/Aktywny
 Nowy/Zamknięty
 Nowy przyklejony
 Zamknięty/Aktywny
 Aktywny/Przyklejony
 Przyklejony / Zamknięty
 Przyklejony/Aktywny/Zamknięty