Po gorącym tygodniu, jaki mamy za sobą przychodzi czas na refleksję.
Nie odnieślibyśmy sukcesu, gdyby nie wsparcie wszystkich mieszkańców, 
oraz przyjaciół spoza Sokołowska.
Chciałbym w tym miejscu serdecznie podziękowć Wam wszystkim
za wsparcie i zaangażowanie w naszą wspólną sprawę. Dyskusja
na naszym SOKO-FORUM pokazuje, że tworzymy jedność i niech tak
pozostanie na zawsze.
W zeszłym tygodniu nasz serwis odwiedziło rekordowo ponad 5700 osób.
Były takie chwile kiedy w jednej chwili mieliśmy ponad 100 gości online.
Dobrze się stało, że naszym problemem podzieliliśmy się w całej
Polsce, jak również poza jej granicami.
Zachęcam wszystkich tych, którzy jeszcze tego nie zrobili do zapoznania się
z ciekawą dyskusją, jaka się toczyła na SOKO-FORUM w tej sprawie.
Myslę, że trafnym podsumowaniem jest ostatni post p.Joanny - przyszłej
mieszkanki Sokołowska, z którym obowiązkowo powinni zapoznać się nasi
panowie radni jak rózwnież wszyscy ci, którzy stanowią prawo dla
naszej społeczności.

Jescze raz dziękuję i życzmy sobie już tylko samych sukcesów
w budowaniu naszej społeczności.