Jak zapowiadaliśmy, w dniu 2.03.2007 roku w pensjonacie "Leśne Źródło" w Sokołowsku odbyło się spotkanie mieszkańców Sokołowska z zaproszonymi gośćmi, w sprawie odbudowy drogi łączącej Sokołowsko z Unisławiem Śląskim. Na spotkanie oprócz mieszkańców przybyli m.in. Burmistrz Mieroszowa Andrzej Laszkiewicz, z-ca burmistrza Dorota Bekier, nadleśniczy Nadleśnictwa Wałbrzych Gabriel Grobelny, projektant drogi Jan Migdał, przewodnicząca Rady Mieroszowa Justyna Rogulska, przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Lipiński, leśniczy p. Adam Kornalewicz oraz sołtys Sokołowska Bernadyna Grzeszuk i jako organizatorzy zarząd Towarzystwa Rozwoju Sokołowska.
Na spotkaniu przedstawiono genezę działań podejmowanych w sprawie drogi, zaprezentowano ekspertyzy wpływu planowanej inwestycji na środowisko naturalne. Wyjaśniono, że projekt drogi uwzględnia wszystkie oboszczenia wynikające z istniejącego prawa dotyczącego ochrony przyrody.
Spośród innych zaproszonych gości, przedstawiciele województwa przekazali wyjaśnienie swojej nieobecności i obecny stan postępowania w tej sprawie. W podobny sposób organizatorzy spotkania otrzymali stanowisko pani poseł Katarzyny Mrzygłockiej , która przepraszając za swoją nieobecność z powodu posiedzenia Sejmu, wyraziła się przychylnie dla projektowanej inwestycji, oferując swoją pomoc w rozwiązaniu problemu.
Niestety główna strona w powstałym konflikcie tj. Pracownia na rzecz Wszystkich Istot oraz Polski Klub Ekologiczny, którzy oprotestowali wspomniane przedsięwzięcie pomimo prawidłowego ich zawiadomienia, nie przybyli na spotkanie, jak również nie przekazali w żaden sposób przyczyny swojej nieobecności. Uczestnicy spotkania odnieśli wrażenie, że ekolodzy nie zamierzają prowadzić dialogu z miejscową ludnością a ich wysiłek skupia się jedynie na działaniach proceduralnych oprotestowania wszystkiego i wszędzie dla osiągnięcia rozgłosu. Dowodem na to było przedstawienie innych problemów ekologicznych, z jakimi borykają się mieszkańcy naszej gminy, a których to problemów ekolodzy nie zauważają bądź nie chcą zauważyć.
K.L.