Tegoroczne spotkanie EYES ( Europejska Młodzież Europejski Szczyt ) odbywa się w Polsce, w maleńkiej wiosce Sokołowsko ( www.sokolowsko.pl )usytuowanej w przepięknej dolinie w Sudetach.
Ta mała miejscowość o wspaniałej historii znów będzie gościć młodych ludzi z kilku Europejskich krajów i gościć bardzo ważne i znaczące wydarzenie.
 
Tematem szczytu jest CLIMAT ALERT – BE ALL EYES ( Pogotowie klimatyczne–obserwuj uważnie )
___
 
plakat eyes
 
Dlaczego ?
W ubiegłym roku kiedy wspaniałe spotkanie w Oslo zbliżał Siudo końca , młodzież z 8 krajów podsumowała i przedyskutowała przeszłość, teraźniejszość i przyszłość konferencji EYES.
Dostrzegła, że wszystkie poprzednie konferencje były skierowane na główne problemy z jakimi Europejska młodzież spotyka się i musi sobie radzić we własnych krajach, miastach, miasteczkach i wioskach. Niektóre z nich były podobne , niektóre nie , ale zawsze były niezwykle istotne.
 
Co dalej ? Jaki temat wybrać teraz ?
Uczestnicy szczytu w Oslo zgodzili się ,że w centrum uwagi następnej konferencji EYES 2009 znajdzie się zagadnienie klimatu globalnego jako nowo pojawiający się , zasadniczy i bardzo istotny problem naszego wspólnego świata. Jeśli nie rozpoczniemy akcji zapobiegania zmianom klimatycznym, świat w którym żyjemy będzie się znacznie różnił od dzisiejszego po kilku dekadach. Będzie goręcej, niektóre wyspy i tereny nadmorskie znikną pod powierzchnia mórz, które podnoszą swój poziom od kiedy lodowce arktyczne zaczęły topnieć. Będzie więcej sztormów, powodzi, fal gorąca i susz. Braki żywności i wody rozprzestrzenią się na wiele obszarów kuli ziemskiej , a wrażliwe na zmiany klimatu istoty i rośliny jak niedźwiedzie polarne i pingwiny wymrą.

 

Jest w naszej mocy zapobiec temu , ale wymaga to od każdego z osobna jak również od rządów i przemysłowców na całym świecie spełnienia swojej roli w zwalczaniu zmian klimatycznych.
Klimat zmienia się głównie w związku z wytwarzaniem i konsumowaniem energii w celu dostarczania energii elektrycznej, ogrzewania naszych domów, utrzymywania w ruchu fabryk, napędzania naszych samochodów i samolotów dowożących nas do wakacyjnych kurortów. Poprzez zmianę przyjętych schematów i bardziej odpowiedzialne używanie energii możemy zredukować emisje dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych, które powodują zmiany klimatyczne.
 
Czy to wszystko prawda ?
Czy jesteśmy wystarczająco dorośli ,aby zrozumieć i potrafić zastopować degradację naszego własnego środowiska ?
Czy nie nadszedł już czas, aby młodzież wzięła na siebie odpowiedzialność za los Planety ?
Konferencja EYES 2009 nie ma ambicji ani intencji zapewnić wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie argumenty przedstawiane przez tych , którzy próbują zniekształcać i wypaczać naukę o zmianach klimatu i podkopywać powagę potencjalnych konsekwencji globalnego ocieplenia.
W zamian nasz szczyt odpowie, miejmy nadzieję, na krążące argumenty pokazując w przystępny sposób, gdzie w świetle naukowych dowodów głoszą one nieprawdę.
 
Mieliśmy szczęście pozyskać kilku dobrze znanych polskich naukowców i ludzi związanych z tematem naszej konferencji. Przybędą oni , aby podzielić się wiedzą, opiniami i przedstawić swój punkt widzenia.
Program zawiera wykłady, zajęcia w terenie, debaty i konkretne działania ( np. obrączkowanie ptaków i sadzenie lasu EYES ). Nasze lokalne możliwości zapewnią jak sądzimy wysoki poziom programu.
Mamy również nadzieję, że będzie to wspaniałe doświadczenie dla każdego z uczestników.
Niestety z uwagi na nasze problemy finansowe liczba delegacji zagranicznych zmniejszyła się nieco - jest nam przykro z tego powodu.
 
 

PROGRAM KONFERENCJI

 

Niedziela - przyjazd delegacji zagranicznych, zajęcia integracyjne młodzieży
Poniedziałek
9:00 oficjalne rozpoczęcie
9:30 wykład Pana Profesora Krzysztofa Błażejczyka z PAN dotyczący zmian klimatycznych. Dyskusja
11:30 wystąpienie Pani dr n. med. Ireny Dawidiuk i Pani Dr Joanny Przesmyckiej z Uniwersytetu Wrocławskiego na temat "Medyczne, psychologiczne i neuropsychologiczne aspekty ochrony środowiska"
13:30 Lunch
15:30 Prezentacje narodowe ( wystąpienia delegacji przedstawiające problem zmian klimatycznych w ich krajach oraz działania w celu rozwiązywania problemów
17:30 Warsztaty "Ochrona środowiska po angielsku" - nauka specjalistycznego słownictwa i pojęć
20:00 Ew. Ciąg dalszy prezentacji narodowych
21:00 Multimedialny pokaz przyrodniczych zdjęć artystycznych połączony z muzyką.
 
Wtorek
Cały dzień ( również zajęcia nocne ) przeznaczony na warsztaty prowadzone przez Dolnośląski Ruch Ochrony Przyrody a dotyczące obserwacji ptaków , ssaków, fauny i flory okolic Sokołowska w aspekcie pokazania zachodzących zmian.
 
Środa
Rano i popołudniu wykłady i warsztaty dr inż. Dariusza Dobrzyńskiego z Uniwersytetu Warszawskiego dotyczące zasobów, zagrożeń i ochrony wód podziemnych, geologii obszaru, oraz genezy gleb i ich roli.
Sesja terenowa.
 
Wieczorem – zajęcia integracyjne , quizy i zabawy dotyczące ochrony środowiska i zmian klimatycznych. Dyskusja na temat działań i zachowań skierowanych na ochronę środowiska, oszczędzanie energii, itp.
 
Czwartek
Wykład i warsztaty dotyczące recyclingu prowadzone przez Fundację Recal. Wspólne sprzątanie lasu.
 
12:00 Konferencja prasowa dotycząca konferencji CLIMATE ALERT-BE ALL EYES oraz podsumowania i zakończenia kolejnej edycji
akcji „Czyste Sudety”
 
Po południu wykład prowadzony przez dr inż. D.Dobrzyńskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, dotyczący wpływu zmian klimatycznych na wody podziemne.
Dyskusja.
 
Wieczorem wystąpienia przedstawicieli TOYOTA i RONAL dotyczące zagrożeń i negatywnego wpływu ich produkcji na środowisko oraz działania firm skierowane na minimalizowanie tych zjawisk.
Wykład Pani Edyty Marciniak dotyczący obszarów Natura 2000.
 
Piątek
Wystąpienie Nadleśniczego Wałbrzyskiego - przedstawienie klęski ekologicznej wywołanej zmianami klimatycznymi w obszarze Leśnictwa Sokołowsko i działań w celu likwidacji skutków.
Wspólne sadzenie lasu na obszarze dotkniętym klęską.
Po południu i wieczorem piknik ekologiczny , podsumowanie konferencji i przedstawienie jej efektów społeczności lokalnej.
 
Sobota
Zakończenie konferencji i wyjazd uczestników.
 
O konferencji można również przeczytać na norweskiej stronie pod adresem: www.eyes.nu