Stowarzyszenie-Towarzystwo Rozwoju Sokołowska będące Beneficjentem projektu:  „I Ty możesz zostać dziennikarzem”, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Nr projektu POKL.09.05.00-02-059/11 PRIORYTET IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.5. „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Poznajemy pracę dziennikarzy- wyjazd do „Tygodnika Wałbrzyskiego” w Wałbrzychu

01 kwietnia 2012 roku uczestnicy projektu „I Ty możesz zostać dziennikarzem” pojechali z opiekunami na warsztaty dziennikarskie do redakcji Tygodnika Wałbrzyskiego. Uczniowie wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez redaktora naczelnego TW pana Rafała Palacza oraz grafika komputerowego, pana Michała Marczaka.

Młodzi dziennikarze poznali m.in. tajniki tworzenia i wydawania tygodnika, sposoby wyszukiwania ciekawych tematów artykułów, harmonogram prac tygodniowych związanych z tworzeniem numeru. Ponadto dzieci poznały podstawowe zasady edycji tekstu oraz rozmieszczenia artykułów  w gazecie. W trakcie warsztatów uczniowie przeprowadzili wywiad z redaktorem naczelnym TW, zadając mu pytania dotyczące m. in. pracy dziennikarskiej, zainteresowań, czy powodów, jakimi kierował się wybierając ten właśnie zawód. Po skończonych zajęciach  na uczestników warsztatów dziennikarskich czekał ciepły posiłek w restauracji Mc Donald.

opiekun grupy

naucz. Katarzyna Wolska